Veelgestelde vragen Algemeen

Wat kost een VCA-examen?

De VCA-examens worden door de erkende Examencentra VCA afgenomen. Als u wilt weten wat een examen kost, neemt u contact op met een erkend Examencentrum VCA.

Wat is het verschil tussen VOL-VCA en VIL-VCU?

VIL-VCU is voor een groot deel gelijk aan VOL-VCA, maar is niet gelijkwaardig aan VOL-VCA. De leerstof die niet van toepassing is voor een intercedent die uitsluitend op kantoor werkt en dus niets te maken heeft met bijvoorbeeld (taak) risico analyses in het operationele werkveld of incidenten/ongevallen onderzoek is vervallen. VIL-VCU is aangevuld met unieke, op de intercedenten toegesneden kennis zoals wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie inlener – uitzendorganisatie (bemiddelaar) – uitleenkracht. Basisveiligheid VCA is volledig in VIL-VCU opgenomen.

Bij de minimumeisen van vraag 3.3 waar van de operationeel leidinggevenden wordt geëist dat zij over VOL-VCA beschikken, wordt in de voetnoot uitsluitend voor MVK- of HVK-diploma vrijstelling gegeven.

Wat is het verschil tussen het B-VCA examen en het B-VCA Groen examen?

Het B-VCA Groen examen is gebaseerd op dezelfde eind- en toetstermen als het B-VCA examen. Het enige verschil is dat een aantal examenvragen zo is geschreven dat deze herkenbaar zijn voor de groene branche.

Kandidaten die het B-VCA Groen examen hebben behaald ontvangen hetzelfde diploma als de kandidaten die het B-VCA examen hebben behaald.

Waarom is er maar één versie van B-VCA? Waarom is er geen apart examen voor de branche waarin ik werk?

Begrippen die te maken hebben met veiligheid zijn overal hetzelfde. De meeste veiligheidsonderwerpen komen in alle sectoren voor, al worden er soms andere woorden voor gebruikt. Zo wordt in de industrie het woord ‘besloten ruimte’ gebruikt, terwijl dat in de bouw soms een ‘kruipkelder’ is.

Hoe komt een VCA examen tot stand?

Iedere examenvraag die in een VCA examen zit, doorloopt het volgende proces:

  • Een inhoudelijk expert bedenkt een examenvraag. Hij of zij krijgt hiervoor instructies, zoals het onderwerp (bijvoorbeeld de toetsterm) en het type vraag (bijvoorbeeld een meerkeuze- of een matrixvraag).
  • De vraag gaat naar een toetsdeskundige, die de vraag beoordeelt op toetstechnische zaken. Er wordt onder meer gecontroleerd of de vraag duidelijk genoeg is en of er geen onnodig moeilijke woorden in zitten.
  • De vraag gaat naar een vaststellingscommissie met inhoudelijk experts uit zowel België als Nederland. Zij beoordelen of de inhoud van de vraag en de antwoordopties kloppen.
  • Als de vaststellingscommissie de vraag goedkeurt, wordt deze opgenomen in de examens.
  • Vervolgens wordt de vraag in verschillende talen vertaald. Hierbij moeten de vertalers gebruikmaken van de begrippenlijst die bij de taal hoort.
Bij wie kan ik terecht met vragen over het VCA examen?
  • Heeft u een praktische vraag over de mogelijkheden om examen te doen? Neem dan contact op met één van de erkende VCA Examencentra.
  • Heeft u een opleiding gevolgd bij een opleider en/of lesmateriaal gekocht? Stel uw vraag eerst aan de opleider of leverancier van het lesmateriaal.
  • Heeft u geen opleiding gevolgd of lesmateriaal gekocht, maar wel een inhoudelijke vraag? Raadpleeg dan eerst de toelichting eind- en toetstermen van SSVV en/of de toetstermen zelf; volg eventueel een opleiding en/of neem contact op met de arbeidsveiligheidsdeskundigen van uw branchevereniging in SSVV. SSVV maakt de VCA examens immers voor en in nauw overleg met hen.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving