Veelgestelde vragen

Hieronder vindt U veel gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de examens SSVV Opleidingengids.

Wat is de SSVV Opleidingengids?

De SSVV Opleidingengids is in nauwe samenwerking met de bij SSVV aangesloten brancheorganisaties tot stand gekomen en geeft een nadere invulling aan de genoemde minimumeisen van vraag 3.4 van de VCA. De Gids is in eerste instantie van toepassing voor bedrijven die risicovol werk verrichten in de (petro)chemische industrie, de off-shore industrie en op het gebied van industriële reininging. Meer informatie.

Hoe bepaal ik welke training gevolgd moet worden?

Alle medewerkers moeten over specifieke kennis en kunde beschikken, gerelateerd aan de door hen uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving. Er dient bepaald te worden welke trainingen en/of instructies hiertoe gevolgd moeten worden. Meer informatie.

Hoe kan ik de medewerkers opleiden?
Wat betekent de codering op de specificatiebladen?

Op de specificatiebladen wordt gebruik gemaakt van een code. Elke code symboliseert vier zaken:

  1. 1. Deze categorisering is de basis geweest voor toetsniveaus A, B en C waarbij C een afgeleide is van categorie H.
  2. 2. De naam van de risicovolle taak (afgekort, bijvoorbeeld “HW” voor “Werken met een hoogwerker in de (petro)chemie”).
  3. 3. De branche die van toepassing is (afgekort, bijvoorbeeld “PC” voor “(petro)chemie”).
  4. 4. De ingangsdatum (afgekort, bijvoorbeeld “0405” voor “april 2005”).
In hoeverre zijn BHV-ers die te werk gesteld worden in de Petrochemie vrijgesteld van de opleiding kleine blusmiddelen?

Voor de SSVV Opleiding “Werken met kleine blusmiddelen” zijn geen equivalenties met andere opleidingen vastgelegd. Dit heeft te maken met het feit dat de andere opleidingen voor het werken met kleine blusmiddelen geen borging en erkenning binnen de branches hebben.

In welke talen zijn de examens SSVV Opleidingengids mogelijk?

Zie dit overzicht voor de mogelijke talen voor het schriftelijke examen. Neem voor het praktijkexamen contact op met het erkende examencentrum.

Is het mogelijk een mondeling- of voorleesexamen aan te vragen voor een examen SSVV Opleidingengids?

Nee, een mondeling- of voorleesexamen is niet mogelijk. De kandidaat moet ook in staat zijn om bijv. gebruiksinstructies en werkvergunningen te lezen.

Je mag de last niet aanslaan bij de kraan zonder VVL-H/BVL, maar mag de medewerker zonder VVL wel de last los maken?

Nee, ook voor het losmaken is een diploma VVL-H/BVL vereist. Het losmaken van de last is een onderdeel van het hijsproces. Ook voor het losmaken van de last is juiste deskundigheid en vaardigheid noodzakelijk.

Geldt de BVL ook voor andere dynamische hijsmiddelen (bovenloopkraan, torenkraan) zonder machinist? Ook als deze in de eigen werkplaats is, dus niet bij de opdrachtgever?

BVL is juist bedoeld voor het begeleiden, ofwel het samenwerken met een machinist. Bij situaties zonder machinist lijkt dit niet zinvol. In deze situaties is de opleiding VVL-H meer geschikt.

In welke situatie is de TCVT opleiding ‘rigger’ nodig?

Voor het begeleiden van zwaardere of complexere lasten en/of bij het begeleiden van lasten met risico-verhogende omstandigheden is de inzet van een gediplomeerde hijsbegeleider (TCVT) noodzakelijk. In de daaraan verbonden Risico Inventarisatie en Evaluatie besprekingen moeten de benodigde kennis en vaardigheden van de medewerker(s) worden beoordeeld als onderdeel van het hijsplan.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving