Veelgestelde vragen VCA examen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de VCA examens en examenafname.

Ik wil aan een VCA-examen deelnemen, waar en wanneer is het eerstvolgende examen?

De VCA-examens worden door de erkende Examencentra VCA afgenomen. Er zijn dan ook dagelijks en in het hele land examens. Als u zich voor een examen wilt aanmelden, neemt u contact op met een erkend Examencentrum VCA. Een overzicht van alle erkende examencentra en de kwalificaties waarvoor zij examen mogen afnemen, staat hier.

Wat kost een VCA-examen?

De VCA-examens worden door de erkende Examencentra VCA afgenomen. Als u wilt weten wat een examen kost, neemt u contact op met een erkend Examencentrum VCA.

In welke talen is het VCA-examen mogelijk?

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke talen:

Basis veiligheid

Standaard talen    
Nederlands*
Arabisch*
Duits*
Engels*
Frans*
Grieks*
Hongaars*
Italiaans*
Litouws
Pools*
Portugees*
Roemeens*
Slowaaks*
Spaans*
Turks*
Bulgaars*
Kroatisch*
Russisch*

*Als voorleesexamen beschikbaar

Talen op aanvraag
Deens
Ests
Fins
Lets
Maltees
Noors
Sloveens
Tjechisch
Zweeds

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL-VCA)

Standaard talen
Nederlands
Duits
Engels
Frans

Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevende VCU (VIL-VCU)

Standaard talen
Nederlands
Engels

Wat is het taalniveau van het VCA-examen?

Het VCA-examen heeft taalniveau A2 (1F) als het gaat om de opbouw van de tekst (de zinnen en woorden). Omdat er ook veel vaktermen worden gebruikt, heeft het VCA-examen taalniveau B1 (2F). Meer informatie over het taalniveau vindt u hier

Is een mondeling examen mogelijk?

Nee, het VCA-examen wordt niet mondeling afgenomen. Het is wel mogelijk een voorleesexamen Basisveiligheid VCA aan te vragen.

Wat houdt een voorleesexamen in?

Tijdens het voorleesexamen worden de examenvragen door de computer voorgelezen.

Afkortingen binnen het vakgebied (vakjargon, vakmatige afkortingen) zoals LEL en BHV-er worden voorgelezen zoals ze in het examen zijn opgenomen. De Centrale Examencommissie VCA is van mening dat een gediplomeerde deze afkorting ook moet kennen.

Andere afkortingen zoals e.e.a. en t.z.t. worden volledig uitgeschreven in de examens. Wilt u meer informatie over het proefexamen klik dan hier.

Is het mogelijk een voorleesexamen VOL-VCA / VIL- VCU aan te vragen?

Nee. Het Centraal College van Deskundigen heeft, op advies van de Centrale Examencommissie VCA en de Werkgroep Opleidingen, besloten dat voorleesexamens niet worden toegestaan bij VOL-VCA en VIL-VCU.

Is het gebruik van een woordenboek tijdens het examen toegestaan?

Nee, er mag geen woordenboek worden gebruikt. Ook is het niet toegestaan uitleg te vragen of te geven op woorden in het examen.

Zijn er proefexamens beschikbaar voor het VCA-examen?

Ja, er is een proefexamen in verschillende talen deze vindt u hier.
De proefexamens zijn bedoeld om een beeld te geven hoe een examen VCA er uit ziet. De proefexamens zijn niet bedoeld om VCA-kennis mee te testen. De juiste antwoorden worden daarom niet getoond.
Er is één proefexamen voor Basis, VOL en VIL.

Er is maar één proefexamen beschikbaar. Waar kan ik meer proefexamens vinden?

Er is één proefexamen beschikbaar gesteld om een indruk te geven van hoe het examen eruit ziet. De Centrale Examencommissie VCA heeft besloten niet meer proefexamens beschikbaar te stellen om te voorkomen dat de proefexamens als examentraining worden gebruikt.

Ik wil mijn examen inzien. Wat zijn de mogelijkheden?

Het is mogelijk het examen in te zien. Neem hiervoor contact op met het Examencentrum VCA dat het examen heeft afgenomen. In overleg met u en VCA Infra wordt een datum en tijd voor de inzage afgesproken. De exameninzage is altijd op het kantoor van VCA Infra in Amersfoort. Het is niet toegestaan aantekeningen te maken. Er zijn geen kosten verbonden aan de exameninzage. Alleen verzoeken voor inzage die binnen 6 weken na de examendatum zijn gedaan, worden in behandeling genomen. Als een kandidaat is geslaagd kan er geen inzage worden aangevraagd.

Is het toegestaan een tolk of een doventolk in te zetten?

Het is niet toegestaan de examens door een tolk te laten voorlezen in een andere taal dan de taal zoals gebruikt in het examen. Een tolk mag wel het inleidende deel van het examen vertalen.

Onder de volgende voorwaarden is het toegestaan een beëdigd doventolk in te zetten:

  • Er is vooraf toestemming gegeven door VCA Infra, waarbij door het examencentrum is aangegeven om welk examen het gaat, welke locatie, aantal kandidaten, aanwezige surveillant(en), aanwezige doventolk.
  • De doventolk die tijdens de voorbereiding voor het examen de kandidaat heeft bijgestaan mag ook tijdens het examen ingezet worden als doventolk.
  • De doventolk dient aangesteld te zijn door het Examencentrum VCA als surveillant en de geheimhouding- en onafhankelijkheidsverklaring te hebben getekend; de doventolk dient tot de bevoegde personen tijdens het examen te behoren
  • Op het protocol moet de aanwezigheid van de doventolk eveneens worden vastgelegd
  • De doventolk dient zich aan de inhoud van het examen te houden. Het is niet toegestaan uitleg te geven over de inhoud van het examen.

N.B. Het al dan niet toestaan van doventolken wordt door de VCA Examenbank van situatie tot situatie bepaald. Het Examencentrum VCA moet dan ook motiveren waarom de doventolk noodzakelijk is.

Wat is het verschil tussen VOL-VCA en VIL-VCU?

VIL-VCU is voor een groot deel gelijk aan VOL-VCA, maar is niet gelijkwaardig aan VOL-VCA. De leerstof die niet van toepassing is voor een intercedent die uitsluitend op kantoor werkt en dus niets te maken heeft met bijvoorbeeld (taak) risico analyses in het operationele werkveld of incidenten/ongevallen onderzoek is vervallen. VIL-VCU is aangevuld met unieke, op de intercedenten toegesneden kennis zoals wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie inlener – uitzendorganisatie (bemiddelaar) – uitleenkracht. Basisveiligheid VCA is volledig in VIL-VCU opgenomen.

Bij de minimumeisen van vraag 3.3 waar van de operationeel leidinggevenden wordt geëist dat zij over VOL-VCA beschikken, wordt in de voetnoot uitsluitend voor MVK- of HVK-diploma vrijstelling gegeven.

Wat is het verschil tussen het B-VCA examen en het B-VCA Groen examen?

Het B-VCA Groen examen is gebaseerd op dezelfde eind- en toetstermen als het B-VCA examen. Het enige verschil is dat een aantal examenvragen zo is geschreven dat deze herkenbaar zijn voor de groene branche.
Kandidaten die het B-VCA Groen examen hebben behaald ontvangen hetzelfde diploma als de kandidaten die het B-VCA examen hebben behaald..

Ik ben mijn identiteitsbewijs kwijt en ik heb al een nieuwe aangevraagd. (Hoe) mag ik aan het examen deelnemen?

Om aan het examen deel te mogen nemen moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Een kandidaat is een migrant en heeft geen verblijfsvergunning of ander document waarmee hij zich kan legitimeren. Hoe kan hij aan het examen deelnemen?

Om aan een examen deel te kunnen nemen, moet men zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

Mijn identiteitsbewijs is beschadigd. Mag ik aan het examen deelnemen?

Een beschadigd identiteitsbewijs is ongeldig. Om aan het examen deel te nemen moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Ik moet een kopie identiteitsbewijs inleveren, maar dit mag toch niet van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)?

Voor een kandidaat aan een examen mag meedoen, moet hij zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Het is belangrijk dat op het VCA-diploma en in het Centraal Diploma Register de juiste gegevens van de kandidaat staan. Daarom is het toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs op te vragen. Examencentra VCA vragen om een kopie van het ID-bewijs, zodat zij op kantoor de gegevens van de kandidaat nog een keer kunnen controleren. Daarna wordt de kopie vernietigd. Examenkandidaten moeten het BSN-nummer en de pasfoto onzichtbaar maken en duidelijk op de kopie zetten waarom zij de kopie geven, zodat er geen misbruik van de gegevens kan worden gemaakt.

Aanvullende informatie over dit onderwerp staat op de website van de Stichting Examenkamer en in de CPB Richtsnoeren.

Waarom hebben jullie mijn persoonlijke gegevens nodig?

Persoonlijke gegevens hebben wij nodig voor registraties, aanmeldingen, facturen en voor certificeringen. In ons privacystatement staat hoe wij (als verwerkingsverantwoordelijke) omgaan met uw privacy.

Kan ik mijn gegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen?

U heeft recht op inzage in uw gegevens, correctie of verwijdering. Hiervoor kunt u via data@explain.nl een verzoek indienen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. U krijgt binnen 4 weken een reactie. Voor het melden van een datalek kunt u hetzelfde e-mailadres gebruiken.

Hoe krijg ik contact met de Functionaris Gegevensbescherming?

U kunt via data@explain.nl contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving