Veelgestelde vragen

Hieronder vindt U veel gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de VCA examens en examenafname.

Ik wil aan een VCA-examen deelnemen, waar en wanneer vindt het eerstvolgende examen plaats?

De VCA-examens worden door de erkende Examencentra VCA afgenomen. De examens vinden dan ook dagelijks en door het hele land plaats. Indien u zich voor een examen wilt aanmelden dient u contact op te nemen met een erkend Examencentrum VCA.

Wat kost een VCA-examen?

De VCA-examens worden door de erkende Examencentra VCA afgenomen. Indien u de kosten van een examen wilt opvragen dient u contact op te nemen met een erkend Examencentrum VCA.

In welke talen is het VCA-examen mogelijk?

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke talen:

Basis veiligheid

Standaard talen    
Nederlands*
Arabisch*
Duits*
Engels*
Frans*
Grieks*
Hongaars*
Italiaans*
Litouws
Pools*
Portugees*
Roemeens*
Slowaaks*
Spaans*
Turks*
Bulgaars*
Kroatisch*
Russisch*

*Als voorleesexamen beschikbaar

Talen op aanvraag
Deens
Ests
Fins
Lets
Maltees
Noors
Sloveens
Tjechisch
Zweeds

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL-VCA)

Standaard talen
Nederlands
Duits
Engels
Frans

Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevende VCU (VIL-VCU)

Standaard talen
Nederlands
Engels

Ik moet een kopie identiteitsbewijs inleveren, maar dit mag toch niet van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)?

Het is ten behoeve van deelname aan een examen wel toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs op te vragen. Examencentra VCA vragen de examenkandidaten om een kopie van hun ID-bewijs om op kantoor de gegevens van de kandidaat nogmaals te verifiëren. Het is belangrijk dat op het diploma de juiste gegevens van de kandidaat worden vermeld en met een kopie ID-bewijs kan men de gegevens nog eens verifiëren. Daarna wordt het vernietigd. De examenkandidaten mogen het BSN-nummer en de pasfoto onzichtbaar maken en ze mogen ook duidelijk op de kopie aangeven waarom de kopie is verstrekt, zodat er geen misbruik van de gegevens kan worden gemaakt. Voor aanvullende informatie verwijs ik u naar de website van de Stichting Examenkamer.

Is een mondeling examen mogelijk?

Nee, het VCA-examen wordt niet mondeling afgenomen. Het is wel mogelijk een voorleesexamen Basisveiligheid VCA aan te vragen.

Wat houdt een voorleesexamen in?

Tijdens het voorleesexamen worden de examenvragen door de computer voorgelezen.

Afkortingen binnen het vakgebied (vakjargon, vakmatige afkortingen) zoals LEL en BHV-er worden voorgelezen zoals ze in het examen zijn opgenomen. De Centrale Examencommissie VCA is van mening dat een gediplomeerde deze afkorting ook moet kennen.

Andere afkortingen zoals e.e.a. en t.z.t. worden volledig uitgeschreven in de examens. Wilt u meer informatie over het proefexamen klik dan hier,

Is het mogelijk een voorleesexamen VOL-VCA / VIL- VCU aan te vragen?

Nee. Het Centraal College van Deskundigen heeft, op advies van de Centrale Examencommissie VCA en de Werkgroep Opleidingen, besloten dat voorleesexamens niet worden toegestaan bij VOL-VCA en VIL-VCU.

Waarin verschilt een examen Basisveiligheid VCA groen (BVCA groen) van een “gewoon” examen Basisveiligheid VCA?

Het examen Basisveiligheid VCA groen is gebaseerd op dezelfde Eind- en toetstermen Basisveiligheid VCA en ook op dezelfde toetsmatrijs. Het verschil is dat een Basisveiligheid VCA groen examen maximaal 20 groen ingekleurde vragen bevat, willekeurig verdeeld over het examen. Geslaagde kandidaten krijgen hetzelfde diploma als kandidaten Basisveiligheid VCA en worden ook opgenomen in het Centraal Diploma Register VCA.

Is het gebruik van een woordenboek tijdens het examen toegestaan?

Nee, er mag geen woordenboek worden gebruikt. Ook is het niet toegestaan uitleg te vragen of te geven op woorden in het examen.

Zijn er proefexamens beschikbaar voor het VCA-examen?

Ja, er is een proefexamen in verschillende talen deze vindt u hier.
De proefexamens zijn bedoeld om een beeld te geven hoe een examen VCA er uit ziet. De proefexamens zijn niet bedoeld om VCA-kennis mee te testen. De juiste antwoorden worden daarom niet getoond.
Er is één proefexamen voor Basis, VOL en VIL.

Er is maar één proefexamen beschikbaar. Waar kan ik meer proefexamens vinden?

Er is één proefexamen beschikbaar gesteld om een indruk te geven van hoe het examen eruit ziet. De Centrale Examencommissie VCA heeft besloten niet meer proefexamens beschikbaar te stellen om te voorkomen dat de proefexamens als examentraining worden gebruikt.

Ik wil mijn examen inzien. Wat zijn de mogelijkheden?

Het is mogelijk het examen in te zien. Neem hiervoor contact op met het Examencentrum VCA dat het examen heeft afgenomen. In overleg met u en VCA Infra wordt een datum en tijd voor de inzage afgesproken. De exameninzage vindt altijd plaats bij VCA Infra in Amersfoort. Het is niet toegestaan aantekeningen te maken. Er zijn geen kosten verbonden aan de exameninzage. Alleen verzoeken voor inzage die binnen 6 weken na de examendatum zijn aangevraagd worden in behandeling genomen. Aanvragen van kandidaten die zijn geslaagd voor het examen worden niet gehonoreerd.

Is het toegestaan een tolk of een doventolk in te zetten?

Het is niet toegestaan de examens door een tolk te laten voorlezen in een andere taal dan de taal zoals gebruikt in het examen. Een tolk mag wel het inleidende deel van het examen vertalen.

Onder de volgende voorwaarden is het toegestaan een beëdigd doventolk in te zetten:

  • Er is vooraf toestemming gegeven door VCA Infra, waarbij door het examencentrum is aangegeven om welk examen het gaat, welke locatie, aantal kandidaten, aanwezige surveillant(en), aanwezige doventolk.
  • De doventolk die tijdens de voorbereiding voor het examen de kandidaat heeft bijgestaan mag ook tijdens het examen ingezet worden als doventolk.
  • De doventolk dient aangesteld te zijn door het Examencentrum VCA als surveillant en de geheimhouding- en onafhankelijkheidsverklaring te hebben getekend; de doventolk dient tot de bevoegde personen tijdens het examen te behoren
  • Op het protocol moet de aanwezigheid van de doventolk eveneens worden vastgelegd
  • De doventolk dient zich aan de inhoud van het examen te houden. Het is niet toegestaan uitleg te geven over de inhoud van het examen.

N.B. Het al dan niet toestaan van doventolken wordt door de VCA Examenbank van situatie tot situatie bepaald. Het Examencentrum VCA moet dan ook motiveren waarom de doventolk noodzakelijk is.

Wat is het verschil tussen VOL-VCA en VIL-VCU?

VIL-VCU is voor een groot deel gelijk aan VOL-VCA, maar is niet gelijkwaardig aan VOL-VCA. De leerstof die niet van toepassing is voor een intercedent die uitsluitend op kantoor werkt en dus niets te maken heeft met bijvoorbeeld (taak) risico analyses in het operationele werkveld of incidenten/ongevallen onderzoek is vervallen. VIL-VCU is aangevuld met unieke, op de intercedenten toegesneden kennis zoals wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie inlener – uitzendorganisatie (bemiddelaar) – uitleenkracht. Basisveiligheid VCA is volledig in VIL-VCU opgenomen.

Bij de minimumeisen van vraag 3.3 waar van de operationeel leidinggevenden wordt geëist dat zij over VOL-VCA beschikken, wordt in de voetnoot uitsluitend voor MVK- of HVK-diploma vrijstelling gegeven.

Ik ben mijn identiteitsbewijs kwijt en ik heb al een nieuwe aangevraagd. (Hoe) mag ik aan het examen deelnemen?

Om aan het examen deel te mogen nemen moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Een kandidaat is een migrant en heeft geen verblijfsvergunning of ander document waarmee hij zich kan legitimeren. Hoe kan hij aan het examen deelnemen?

Om aan een examen deel te kunnen nemen, moet men zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

Mijn identiteitsbewijs is beschadigd. Mag ik aan het examen deelnemen?

Een beschadigd identiteitsbewijs is ongeldig. Om aan het examen deel te nemen moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Wat is het verschil tussen het B-VCA examen en het B-VCA Groen examen?

Het B-VCA Groen examen is gebaseerd op dezelfde eind- en toetstermen als het B-VCA examen. Het enige verschil is dat een aantal examenvragen zo is geschreven dat deze herkenbaar zijn voor de groene branche.
Kandidaten die het B-VCA Groen examen hebben behaald ontvangen hetzelfde diploma als de kandidaten die het B-VCA examen hebben behaald..


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving