Veelgestelde vragen Examen

Ik wil aan een VCA-examen deelnemen, waar en wanneer is het eerstvolgende examen?
De VCA-examens worden door de erkende Examencentra VCA afgenomen. Er zijn dan ook dagelijks en in het hele land examens. Als u zich voor een examen wilt aanmelden, neemt u contact op met een erkend Examencentrum VCA. Een overzicht van alle erkende examencentra en de kwalificaties waarvoor zij examen mogen afnemen staat hier.
Is een mondeling examen mogelijk?
Nee, het VCA-examen wordt niet mondeling afgenomen. Het is wel mogelijk een voorleesexamen Basisveiligheid VCA aan te vragen.
Wat houdt een voorleesexamen in?
Tijdens het voorleesexamen worden de examenvragen door de computer voorgelezen.

Afkortingen binnen het vakgebied (vakjargon, vakmatige afkortingen) zoals LEL en BHV-er worden voorgelezen zoals ze in het examen zijn opgenomen. De Centrale Examencommissie VCA is van mening dat een gediplomeerde deze afkorting ook moet kennen.

Andere afkortingen zoals e.e.a. en t.z.t. worden volledig uitgeschreven in de examens. Wilt u meer informatie over het proefexamen klik dan hier.

Is het mogelijk een voorleesexamen VOL-VCA / VIL- VCU aan te vragen?
Nee. Het Centraal College van Deskundigen heeft, op advies van de Centrale Examencommissie VCA en de Werkgroep Opleidingen, besloten dat voorleesexamens niet worden toegestaan bij VOL-VCA en VIL-VCU. Van leidinggevenden wordt een goede leesvaardigheid verwacht. Zij moeten ook veiligheidsinstructies goed kunnen lezen en begrijpen.
Is het gebruik van een woordenboek tijdens het examen toegestaan?
Nee, er mag geen woordenboek worden gebruikt. Ook is het niet toegestaan uitleg te vragen of te geven op woorden in het examen.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving