Veelgestelde vragen identificeren en privacy

 

Wat zijn geldige identiteitsbewijzen om te kunnen deelnemen aan het examen?
Om aan een examen deel te kunnen nemen, moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

Geldige identiteitsbewijzen zijn:`

  • Een geldig paspoort of een geldig buitenlands reisdocument
  • Een geldig rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument of vreemdelingenpas, afgegeven door een Nederlandse overheidsinstantie. Een rijbewijs, identiteitskaart (van buiten de EER landen), vreemdelingendocument of vreemdelingenpas, afgegeven in een ander land, is niet geldig.

De geldigheidsduur van een identiteitsbewijs mag op de examendatum niet zijn verlopen.

Ik ben mijn identiteitsbewijs kwijt en ik heb al een nieuwe aangevraagd. (Hoe) mag ik aan het examen deelnemen?
Om aan het examen deel te mogen nemen moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen.
Een kandidaat is een migrant en heeft geen verblijfsvergunning of ander document waarmee hij zich kan legitimeren. Hoe kan hij aan het examen deelnemen?
Om aan een examen deel te kunnen nemen, moet een kandidaat zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.
Mijn identiteitsbewijs is beschadigd. Mag ik aan het examen deelnemen?
Een identiteitsbewijs met een beschadiging bij de echtheidskenmerken is ongeldig. Om aan het examen deel te nemen moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen.
Ik moet een kopie identiteitsbewijs inleveren, maar dit mag toch niet van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)?

Voor een kandidaat aan een examen mag meedoen, moet hij zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Het is belangrijk dat op het VCA-diploma en in het Centraal Diploma Register de juiste gegevens van de kandidaat staan. Daarom is het toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs op te vragen. Examencentra VCA vragen om een kopie van het ID-bewijs, zodat zij op kantoor de gegevens van de kandidaat nog een keer kunnen controleren. Daarna wordt de kopie vernietigd. Examenkandidaten moeten het BSN-nummer en de pasfoto onzichtbaar maken en duidelijk op de kopie zetten waarom zij de kopie geven, zodat er geen misbruik van de gegevens kan worden gemaakt.

Aanvullende informatie over dit onderwerp staat op de website van de Stichting Examenkamer.

Waarom hebben jullie mijn persoonlijke gegevens nodig?
Persoonlijke gegevens hebben wij nodig voor registraties, aanmeldingen, facturen en voor certificeringen. In ons privacystatement staat hoe wij (als verwerkingsverantwoordelijke) omgaan met uw privacy.
Kan ik mijn gegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen?
U heeft recht op inzage in uw gegevens, correctie of verwijdering. Hiervoor kunt u via data@explain.nl een verzoek indienen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. U krijgt binnen 4 weken een reactie. Voor het melden van een datalek kunt u hetzelfde e-mailadres gebruiken.
Hoe krijg ik contact met de Functionaris Gegevensbescherming?
U kunt via data@explain.nl contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving