Veelgestelde vragen SSVV Opleidingengids

Wat is de SSVV Opleidingengids?

De SSVV Opleidingengids is in nauwe samenwerking met de bij SSVV aangesloten brancheorganisaties tot stand gekomen en geeft een nadere invulling aan de genoemde minimumeisen van vraag 3.4 van de VCA. De Gids is in eerste instantie van toepassing voor bedrijven die risicovol werk verrichten in de (petro)chemische industrie, de off-shore industrie en op het gebied van industriële reininging. Meer informatie.

Hoe bepaal ik welke training gevolgd moet worden?

Alle medewerkers moeten over specifieke kennis en kunde beschikken, die past bij de door hen uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving. Meer informatie en een stappenplan over welke trainingen en/of instructies hiervoor gevolgd moeten worden, vindt u hier.

Hoe kan ik de medewerkers opleiden?

U kunt bij één of meer opleiders offertes opvragen. Opleiders selecteert u op basis van uw eigen ervaring, ervaringen in uw netwerk of in overleg met een erkende exameninstelling. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, is het ook vaak mogelijk de training en examinering in-company te doen. De opleider kan u daar meer over vertellen. Een overzicht van alle erkende opleiders vindt u hier.

In hoeverre zijn BHV-ers die te werk gesteld worden in de Petrochemie vrijgesteld van de opleiding kleine blusmiddelen?

Voor de SSVV Opleiding “Werken met kleine blusmiddelen” zijn geen gelijkwaardige andere opleidingen vastgelegd. Dit heeft te maken met het feit dat de andere opleidingen voor het werken met kleine blusmiddelen geen borging en erkenning binnen de branches hebben.

In welke talen zijn de examens SSVV Opleidingengids mogelijk?

Op de pagina SOG Examens staat een overzicht van de mogelijke talen voor het schriftelijke examen. Neem voor het praktijkexamen contact op met het erkende examencentrum.

Is het mogelijk een mondeling- of voorleesexamen aan te vragen voor een examen SSVV Opleidingengids?

Nee, een mondeling- of voorleesexamen is niet mogelijk. De kandidaat moet ook in staat zijn om bijvoorbeeld gebruiksinstructies en werkvergunningen te lezen.

Je mag de last niet aanslaan bij de kraan zonder VVL-H/ABvL, maar mag de medewerker zonder VVL wel de last losmaken?

Nee, ook voor het losmaken is een diploma VVL-H/ABvL vereist. Het losmaken van de last is een onderdeel van het hijsproces. Ook voor het losmaken van de last is juiste deskundigheid en vaardigheid noodzakelijk.

Geldt de ABvL ook voor andere dynamische hijsmiddelen (bovenloopkraan, torenkraan) zonder machinist? Ook als deze in de eigen werkplaats is, dus niet bij de opdrachtgever?

ABvL is juist bedoeld voor het begeleiden, ofwel het samenwerken met een machinist. Bij situaties zonder machinist lijkt dit niet zinvol. In deze situaties is de opleiding VVL-H meer geschikt.

In welke situatie is de TCVT opleiding ‘rigger’ nodig?

Voor het begeleiden van zwaardere of complexere lasten en/of bij het begeleiden van lasten met risico-verhogende omstandigheden is de inzet van een gediplomeerde hijsbegeleider (TCVT) noodzakelijk. In de daaraan verbonden Risico Inventarisatie en Evaluatie besprekingen moeten de benodigde kennis en vaardigheden van de medewerker(s) worden beoordeeld als onderdeel van het hijsplan.

Hoe kan ik beoordelen of een diploma geldig is?

Op een geldig diploma is het VCA-logo vermeld. U kunt de gediplomeerde ook in het Centraal Diploma Register VCA opzoeken.

De registratie in het Centraal Diploma Register is leidend. De kandidaat kan daarnaast van het examencentrum een diploma ontvangen. Een VCA diploma en een VCA pasje is niet verplicht, als een examencentrum daarvoor kiest, dan moeten de gegevens overeenkomen met de gegevens zoals zij staan vermeld in het CDR.

Mijn certificaat is verlopen, hoe kan ik het verlengen?

Als de geldigheidsduur van het diploma is verlopen, moet u opnieuw examen doen.

Welke gelijkstellingen zijn er voor het diploma Verreiker?

Zie hiervoor het overzicht vrijstellingen SOG examens op de pagina SSVV Opleidingengids per branche (onder het kopje Petrochemie).

Welke opleiding/diploma is nodig bij werkzaamheden waarbij hijsmiddel is vereist?

Bekijk het overzicht in deze bijlage.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving