Vrijstelling Hoogwerker

Kandidaten met IPAF-certificaat Hoogwerker (categorie 1B, 3A en 3B) krijgen vrijstelling voor de betreffende SOG-P-diploma’s “Werken met een hoogwerker”.
Voorafgaand aan dit besluit is een onderzoek verricht door het secretariaat en de technisch adviseur van de waarborgcommissie mobiele werktuigen. Hiervan is verslag gedaan en dit is besproken in de waarborgcommissie mobiele werktuigen op 23 juni jl. Deze gelijkwaardigheid is toegevoegd aan de lijst Overzicht-met-vrijstellingen-SOG. Voor vragen over het IPAF-certificaat kunt u contact opnemen met info@ipaf.org.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving