Vrijstelling voor de NOGEPA: 1.9 Banksman voorlopig ’on hold’

De eerder gegeven vrijstelling voor de NOGEPA:1.9 Banksman wordt voorlopig ’on hold’ gezet. De reden hiervoor is het voorstel voor doorontwikkeling van BVL/VVL-H naar ABvL. Een definitief besluit zal worden genomen na vergadering van de betreffende WBC in november 2017.


VCA Infra
Postbus 1230
3800 BE AMERSFOORT

Tel: 033 – 489 20 73
E-mail: info@vcainfra.nl

Bezoekadres:
VCA Infra
Disketteweg 6
3821 AR AMERSFOORT

Routebeschrijving